Operace vysokého risku

ATG se specializuje se na operace vysokého risku. Zajišťujeme evakuace z nestabilních prostředí a válkou zmítaných oblastí, poskytujeme osobní ochranu ve válečných konfliktech a krizových destinacích, nebo při obavě o život a zdraví..

Zajišťujeme diskrétní speciální služby operativního charakteru. V minulosti jsme řešili řadu mimořádných úkolů na několika kontinentech a v růných klimatických prostředích. Operace vysokého risku jsou nejnáročnější úkoly s mimořádně přesným plánováním a přípravou, kde i minimální chyba může mít fatální rozměr. Náš úspěch opíráme o kvalitní analýzy, schopnost predikce vývoje, víceúrovňové plánování, nejmodernější technologie a systém řešení úkolu dle operativního nasazení SF.