Bezpečnostní poradenství

Nejdeme zcela s mainstreamem. Vývoj bezpečnostních postupů a řešení je dlouhodobě devalvován systémovou standardizací, z hlediska efektivity. Jsou nastavovány a vynucovány certifikační systémy jako podmínky pojišťoven, certifikačních autorit a státních organizací, které vytváří papírově silné bezpečnostní společnosti, bez skutečné efektivity v případě mimořádné krize.

ATG reaguje pružně, efektivně a nekonvenčně. Dokážeme predikovat vývoj a nastavit funkční řešení pro záchranu života a vyvedení z bezpečnostní krize. Jediným cílem v případě extrémní změny bezpečnostní situace je splnit úkol, zvítězit a přežít. Tyto metody jsou zcela neocenitelné v případě řešení úkolu v období válečného konfliktu a extrémní změny bezpečnostního prostředí. Provádíme analýzy a vytváříme vlastní bezpečnostní standardy založené na principu zkušeností z prostředí SF.